تلفن تماس : ٠٢١٢٢٣٩٤٨٣٠    info@publishteam.com

استخراج مقاله از پایان نامه

استخراج مقاله از پایان نامه

یکی از بهترین تجربه هایی که یک دانشجوی با تحصیلات عالیه میتواند به دست آورد استخراج مقاله و چاپ مقاله از پایان نامه میباشد. بسیاری از دانشگاه هایی که در داخل کشور فعالیت میکنند بخشی از نمره پایان نامه مقاطع ارشد و دکتری خود را به استخراج مقاله و چاپ مقاله از پایان نامه اختصاص داده اند. استخراج مقاله از پایان نامه به راحتی انجام نمیشود و باید مراحلی طی شود. در ادامه مراحل استخراج مقاله از پایان نامه را به صورت خلاصه شرح خواهیم داد.

  • عنوان مقاله ای که از پایان نامه مقاطع مختلف همچون ارشد و همچنین دکتری به دست می آید باید درج شود.
  • در استخراج مقاله از پایان نامه باید چکیده ای بسیار مفید از محتوا نگارش شود.
  • در استخراج مقاله از پایان نامه مقاطع کارشناسی ارشد و همچنین دکتری باید کلمات کلیدی به دقت رعایت شوند.
  • مقدمه مقاله باید از پایان نامه ارشد و همچنین دکتری استخراج شده و نگارش شود.
  • پیشینه تحقیق در استخراج مقاله از پایان نامه باید تدوین و درج شود.
  • پیشینه پژوهشی و همچنین بیان نوآوری در استخراج مقاله از پایان نامه باید صورت گیرد.
  • نوع نگارش فرضیه ها که مطرح میگردد نیز بسیار مهم است.
  • داده ها در استخراج مقاله از پایان نامه مهم است و باید مورد تحلیل و همچنین بررسی قرار بگیرد.
  • در آخر نیز در استخراج مقاله از پایان نامه باید نتیجه گیری مناسبی به عمل بیاید.

استخراج مقاله از پایان نامه

یکی از مهمترین نکاتی که در استخراج مقاله از پایان نامه باید مورد توجه قرار گیرد نحوه نگارش و چاپ مقاله  میباشد. نحوه نگارش باید به صورت بسیار حرفه ای انجام شود. برخی تصور میکنند که نگارش پایان نامه از نگارش مقاله ای که از پایان نامه استخراج میشود آسانتر است اما در حقیقت اینگونه نیست. نگارش مقاله ای که از پایان نامه استخراج میشود بسیار دشوارتر است.

در استخراج پایان نامه از مقاله در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری میتوان چندین مقاله را استخراج نمود. هر یک از این مقالات استخراج شده را میتوان در نشریات مختلف به چاپ رساند. پایان نامه ها در موضوعات مختلفی تهیه میشوند که نسبت به موضع میتوان چندین مقاله را استخراج کرد.

در استخراج مقاله از پایان نامه حتما سعی کنید تا مشورت هایی را از افرادی که در این زمینه تجربه دارند دریافت نمایید. این افراد به دلیل اینکه تعداد مقالات زیادی را از پایان نامه استخراج و نگارش نموده اند میتوانند راهنمای بسیار خوبی برای شما باشند.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :