تلفن تماس : ٠٢١٢٢٣٩٤٨٣٠    info@publishteam.com

نحوه نوشتن مقاله علمی پژوهشی

10 / 10
از 1 کاربر
بازگشت به لیست مقالات » | یکشنبه 15 ارديبهشت 1398 در ساعت 12 : 3 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

پس از این که یک محقق و یا یک پژوهشگر تحقیقات خود را در یک زمینه به پایان رساند هدفش چاپ مقاله خود در یک مجله معتبر می باشد تا علاوه بر اینکه با چاپ مقاله نتیجه تحقیقات خود را ثبت نماید بتواند نتیجه تحقیقات خود را در اختیار سایر محققین که در این زمینه فعالیت می نمایند قرار دهد.  مقاله علمی ترویجی در ایران از بالاترین درجه اهمیت برای چاپ مقاله برخوردار می باشد که در این جا نسبت به نحوه تدوین این  نوع از مجله توضیحاتی به شما اراه خواهیم داد.

درباره مقاله علمی پژوهشی

در مقاله علمی پژوهشی به جای اینکه بر روی نتیجه تحقیقات دیگر محققین مانور بدهید خودتان اقدام به نوآوری در یک زمینه می کنید. در این نوع از مقاله داده هایی به دست می آید که خود محقق آن ها را به دست آورده است  و این بر خلاف مقاله علمی ترویجی می باشد که چاپ مقاله بر اساس داده هایی ای است که توسط سایر محققین به دست آمده است.

در مقاله علمی پژوهشی درباره مساله ای تحقیق صورت می پذیرد که قبلاً درباره آن راه حلی ارائه نشده باشد بنابراین برای چاپ مقاله علمی پژوهشی شما درباره مساله ای که تا به حال درباره آن راه حلی ارائه نشده است راه حل ارائه می دهید.

قسمت های مختلف مقاله علمی پژوهشی

برای تنظیم چاپ مقاله ISI  و یا دیگر مجلات علمی پژوهشی باید اصولی را رعایت نمایید تا بتوانید چاپ مقاله را به شکل استانداردی انجام دهید و مقاله شما در مراحل اولیه بررسی مردود نشود.

برای چاپ مقاله باید در ابتدا عنوان مقاله علمی-پژوهشی را مشخص نمایید و سپس فهرست مقاله رابیاورید. معرفی مقاله، مرور ادبیات، روش تحقیق، نتیجه و یا نتیج مقاله علمی پژوهشی و تجزیه و تحلیل نتایج و نتیجه گیری و پیشنهادات برای تحقیقات آینده از دیگر مواردی است که باید در چاپ مقاله در نظر گرفته شود تا احتمال چاپ مقاله توسط مجله ای که مقاله تان را برای ان ارسال می نمایید افزایش یابد.

در ادامه توضیحاتی را برای قسمت های مختلف مقاله علمی پژوهشی ارائه خواهیم داد.

عنوان مقاله علمی پژوهشی

برای این که بتوانید بهترین انتخاب را برای مقاله علمی پژوهشی انجام دهید باید با استفاده از کمترین کلمات تحقیقات تان را به شکل مناسبی ارائه نمایید.

فهرست مقاله

برای دسترسی آسان تر خواننده  برای چاپ مقاله به بخش های مختلف باید مقاله به قسمت های مختلفی تقسیم و فهرست بندی شود.

معرفی در چاپ مقاله

در این بخش نویسنده مقاله باید نویسنده خود و همکاران خود را معرفی نماید همچنین باید سالی که مقاله انتشار یافته است و مجله ای که چاپ مقاله در آن انجام شده بیان شود.

مرور ادبیات

در این قسمت از چاپ مقاله نویسنده مقاله در مورد پژوهش هایی که بیش از این انجام شده است اشاراتی می کند.

روش تحقیق در چاپ مقاله علمی پژوهشی

نویسنده مقاله باید درباره روش هایی که برای جمع آوری اطلاعات از ان ها استفاده کرده است در اختیار دیگر خوانندگان مقاله قرار دهد تا در صورتی که نیاز باشد نویسندگان دیگر نیز از ان استفاده نمایند.

نتیجه گیری در چاپ مقاله علمی پژوهشی

در این قسمت برای چاپ مقاله نتایج تحقیقات بیان می شود بدون این که درباره آن ها بحث شود و یا نتایج را مورد بحث و بررسی قرار دهید.

تجزیه و تحلیل نتایج در چاپ مقاله

در چاپ مقاله ISI و یا چاپ مقاله در مجلات دیگر باید نتایجی را که به دست آمده اند را مورد بررسی و بحث قرار دهید.

نتیجه گیری و پیشنهادات برای آینده

در انتهای مقاله نویسنده مقاله پس از این که نتیجه نهایی اعلام شد راه حل برای مشکل را ارائه می نماید و برای محققینی که می خواهند این تحقیق را گسترش دهند پیشنهاداتی را ارائه می دهند.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :