تلفن تماس : ٠٢١٢٢٣٩٤٨٣٠    info@publishteam.com

رفرنس نویسی به روش apa در چاپ مقاله

10 / 10
از 1 کاربر
بازگشت به لیست مقالات » | یکشنبه 12 خرداد 1398 در ساعت 13 : 4 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

یکی از مهم ترین بخش های نوشتن مقاله بخش رفرنس نویسی آن می باشد. همان طور که در مقالات قبلی نیز به آن اشاره شد انواع و روش های مختلفی برای نوشتن رفرنس نویسی وجود دارد که یکی از آن ها رفرنس نویسی به روش apa در چاپ مقاله می باشد.

Apa مخفف American Psychological Association می باشد که برای رفرنس نویسی یک روش متداول و مرسوم محسوب می شود. نویسنده و این که چاپ مقاله در چه تاریخی انجام شده است مواردی است که اساس رفرنس نویسی در روش apa بر آن اساس می باشد.  در رفرنس نویسی به این روش برای چاپ مقاله  اسم نویسنده به اضافه تاریخ نوشته درون متن درج می شود.

روش رفرنس نویسی با روش apa به این شکل است که نام نویسنده و یا نویسندگان و تاریخ چاپ مقاله در متن قرار بگیرد و برای نوشتن هر کدام از پرانتز برای مقاله تان استفاده نمایید.

چنان چه از یک نقل قول مستقیم از نویسنده مقاله ای استفاده می کنید باید شماره پاراگراف و یا صفحه ای که متن در آن نوشته شده است را نیز در متن بیاورید که به این منظور نام نویسنده و یا تعدادی نویسندگانی که در نوشتن مقاله همکاری داشته اند به اضافه تاریخ چاپ مقاله  و شماره صفحه و یا پاراگرافی که از آن استفاده کرده اید را در متن بیاورید که همه موارد ذکر شده باید در داخل پرانتز قرار داشته باشد.

رفرنس نویسی نهایی با روش apa

برای رفرنس نویسی با روش apa بایددر نهایت لیست منابع را در پایان مقاله مجدد ذکر نمایید. دلیل انجام این کار این است که کسانی که از مقاله شما استفاده می کنند بتوانند لیست منابعی را که شما از آن ها استفاده کرده اید را یک جا داشته باشند و در صورت نیاز به آن ها مراجعه نمایند.

اگر مجله مورد نظر از شما بخواهد تا رفرنس نویسی را به روش apa انجام دهید باید موارد نام نویسنده، تاریخ چاپ مقاله ، نام مقاله، نام مجله، volume مجله، issue مجله و حدود صفحات مجله و DOI را رعایت نمایید.

در رفرنس نویسی به روش apa چه نکاتی را باید نکات زیر را در نظر بگیرید

منابع را با ترتیب حروف الفبا در یک صفحه جدید گردآوری کنید

اگر منبعی دارید که نویسنده آن مشخص نیست ترتیب بر حسب حروف الفبا را از عنوان اولین حرف منبع مورد نظر در نظر بگیرید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :