تلفن تماس : ٠٢١٢٢٣٩٤٨٣٠    info@publishteam.com

دلایلی که مقاله شما برای چاپ مقاله ISI مردود می شود

10 / 10
از 1 کاربر
بازگشت به لیست مقالات » | یکشنبه 19 اسفند 1397 در ساعت 12 : 39 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

هنگامی که شما مقاله خود را برای چاپ مقاله  ISI ارسال می نمایید به دلایل مختلفی امکان دارد مقاله شما مردود شود که البته امکان رد شدن چاپ مقاله ISI می تواند اتفاقی بسیار نرمال باشد ولی در ادامه به برخی از دلایل که باعث می شود چاپ مقاله مردود شود می پردازیم.

مشکلات فنی برای چاپ مقاله ISI

در نگاه اول مقاله ای که دارای جدول ها و شکل های نامناسب و ناقصی باشد و یا مرجع ها به درستی در مقاله نیامده باشند چاپ مقاله مردود می شود و این مرحله معمولاً قبل از ارجاع به داور مورد بررسی قرار می گیرد و دیگر به داور برای چاپ مقاله نیز ارسال نمی شود

مقاله در خارج از حیطه فعالیت و علاقمندی های مجله

مجله های چاپ مقاله ISI دارای موضوعات مشخصی هستند بنابراین باید قبل از ارسال مقاله برای چاپ مقاله ISI حیطه فعالیت و موضوعات مجله را بررسی نمایید تا برای چاپ مقاله در ان مجله بات مشکل روبرو نشوید. این مشکل نیز قبل از ارجاع مقاله به داور بررسی می شود و معمولاً دیگر مقاله شما به دست داور نیز نمی رسد.

نقص در مقاله برای چاپ مقاله ISI

اگر مقاله را به گونه ای نوشته باشید که درباره مشاهدات نویسنده بوده و نتایج علمی از آن بیان نشده باشد برای چاپ مقاله ISI به مشکل می خورید و مقاله شما به شما مرجوع می شود.

مشکل در تحلیل و طریقه پژوهش

اگر پژوهشگر و یا نویسنده مقاله در نوشتن مقاله و تحلیل داده ها به درستی عمل نکند  اشتباهاتی در حین تجزیه و تحلیل مرتکب شده باشد نیز برای چاپ مقاله ISI موفق نخواهد شد و مقاله به وی مرجوع خواهد شد. در محاسبات آماری برای چاپ مقاله  ISI باید از آزمون های آماری دقیقی استفاده شود و نباید از آزمون هایی که دارای ریسک بالایی هستند استفاده شود. یکی یگر از این دست مشکلات این است که برای انجام فرایند آزمایش از دسته ملاک و یا مقایسه ای استفاده نکرده باشد.

بی ارتباط بودن بحث و نتیجه با قسمت های دیگر مقاله

در بسیاری از مقالات دیده شده که قسمت نتیجه گیری ارتباطی با بخش های بیان مسئله ندارد. در این قسمت باید نویسنده مقاله به سوال بخش مطرح کردن مساله به روشنی پاسخ دهد و باید به دیگر پژوهش هایی که این مسئله مطرح شده است مقایسه شود و نکته جدید مقاله شما مطرح شود که البته بخش پیچیده ای است و خیلی از مقالات برای چاپ مقاله ISI در این قسمت مردود می شوند.

تکراری بودن مقاله برای چاپ مقاله ISI

یکی از خطراتی که مانع از چاپ مقاله ISI می شود این است که مقاله چیز جدیدی برای ارائه نداشته باشد بنابراین شما پس از اینکه مقاله را تمام می کنید بررسی کنید که آیا مقاله ای در همین موضوع پیش تری ارائه نشده باشد زیرا بسیاری از مقالات در این مرحله از داوری مردود می شوند.

نحوه نگارش مقاله

شما اگر قصد چاپ مقاله  ISI دارید و مقاله شما دارای ایده ای مناسب و جدید می باشد باید بتوانید مقاله را به شکل روشن و واضحی بنویسید و مقاله شما نباید در بیان دارای پیجیدگی  باشد. بنابراین باید در کل مقاله سعی کنید مطالب را واضح ارائه کرده تا هیچ ابهامی در مقاله وجود نداشته باشد. به خصوص که برای چاپ مقاله ISI باید آن را به شکل انگیسی آماده کنید امکان بروز این مشکل بیشتر خواهد بود بنابراین باید برای ترجمه مقاله از افرادی مشورت بگیرید که تخصص کافی در این زمینه داشته باشد.

مقاله کسالت آور

اگر مقاله بیش از حد طولانی باشد و زیادی پیچیده باشد برای خواننده مقاله کسالت بار می شود همچنین اگر مقاله دارای عکس هایی نامفهوم و در هم تنیده باشد باعث مردود شدن شما برای چاپ مقاله می شود.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :