تلفن تماس : ٠٢١٢٢٣٩٤٨٣٠    info@publishteam.com

خوداستنادی در چاپ مقاله

10 / 10
از 1 کاربر
بازگشت به لیست مقالات » | چهارشنبه 28 فروردین 1398 در ساعت 15 : 19 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

یکی از مشخصه هایی که پژوهشگران و اساتید و دانشجویان برای چاپ مقاله و یا انتخاب مقاله به آن توجه می کنند ایمپکت فاکتور یک مجله می باشد که مقاله در آن به چاپ رسیده است. بنابراین هر چه اندازه ایمپکت فاکتور بیشتر باشد آن مقاله از اهمیت بیشتری نزد محققان و دانشجویان برخوردار خواهد بود. برخی از محققان معتقدند که فاکتور ایمپکت دارای مشکلاتی می باشد و یکی از آن ها تاثیر مثبت خود استنادی بر روی ایمپکت فاکتور می باشد. ایراد خود استنادی این است که نویسندگان یک مجله می تواند با استفاده از خود استنادی ایمپکت فاکتور مجله را بالا ببرند.

خود استنادی چیست

برای خود استنادی تعاریف مختلفی توسط افراد مختلف ارائه شده است. ولی می توان گفت خود استنادی ارجاع  از یک مقاله برای چاپ مقاله دیگر، از خود نویسنده می باشد. در واقع نویسنده مقاله اصلی و مقاله هایی که به آن استناد شده است مشترک می باشد.

خود استنادی با مبنای همکاری

در این نوع از خود استنادی که برای چاپ مقاله برای مثال چاپ مقاله ISI انجام می شود یکی یا تعدادی از نویسندگان مقاله، مقاله خود را به مقاله ای دیگر ارجاع می دهند که خودشان با همکاری دیگر نویسندگان نوشته اند. برخی مجلات که در چاپ مقاله فعالیت می کنند مقالات خود استنادی را به شکل جداگانه ارائه می کند.

خود استنادی اجباری در چاپ مقاله

استناد اجباری نه به وسیله نویسنده انجام می شود و نه همکاران نویسنده. بلکه در این نوع از خود استنادی برای نویسنده در جهت چاپ مقاله و حتی چاپ مقاله ISI ایجاد می شود که مقاله خود را به مقاله مشخصی ارجاع کنند. معنی این نوع از اجبار این است که نویسنده از سمت گروهی تهدید می شود و یا این ارجاع  با وعده های بر پایه پول انجام می شود که شخصی که پس از چاپ مقاله ، مقاله را مطالعه می کند متوجه جعلی بودن استنادات نمی شود. متاسفانه این تهدیدات ممکن است از طرف ناشر مجله و یا دیگر افرادی انجام شود که دارای قدرت بیشتری از نویسنده می باشند.

در برخی از موارد هم نویسنده، مقاله خود را به مقاله ای ارجاع می دهد که در مجله ای قرار دارد که قرار است چاپ مقاله شما در آن انجام شود این کار گاهی با تهدید توسط نویسنده انجام می شود.

خود استنادی به شکل سازمانی

در برخی از موارد نیز نویسنده مقاله برای چاپ مقاله خود به مقالاتی ارجاع می دهند که در خود سازمان آن ها نوشته شده است. و افرادی که در یک سازمان کار می کنند مقالات خود را به افرادی دیگر در همان سازمان ارجاع می دهند.

برخورد مجلات با خود استنادی

خود استنادی در بسیاری از موارد بر روی ایمپکت فاکتور یک مجله بسیار اثرگذار می باشد و هستند نویسندگان  و مجلاتی که از این روش برای افزایش ایمپکت فاکتور استفاده می کنند. به همین جهت خود استنادی از هر نوعی از ضعف مقالات برای بسیاری از مجلات محسوب می شود و چاپ مقاله به این شکل معمولاً با این روش انجام نمی شود برای مثال برای چاپ مقاله ISI بهتر است در حد ممکن از خود استنادی با هر روشی استفاده نکنید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :