تلفن تماس : ٠٢١٢٢٣٩٤٨٣٠    info@publishteam.com

تفاوت مقاله علمی پژوهشی و علمی ترویجی

10 / 10
از 1 کاربر
بازگشت به لیست مقالات » | چهارشنبه 7 فروردین 1398 در ساعت 14 : 52 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

اگر پژوهشی دارید و در نهایت هدف شما از این پژوهش چاپ مقاله برای اشتراک گذاری نتایج تحقیقات تان با دیگر محققان می باشد باید تفاوت بین انواع مقاله را بدانید. ما در اینجا درباره تفاوت مقاله علمی پژوهشی و علمی ترویجی توضیحاتی ارائه می نماییم.

برخی از انواع مقاله بر اساس تحقیقات و انجام آزمایشاتی انجام می شود که در نهایت برای اولین بار چاپ مقاله در این زمینه انجام می شود اما برخی از انواع مقاله هستند که بر اساس تحقیقاتی انجام می شود که بیش از این انجام شده است. ممکن است تشخیص تفاوتی که بین این دو مقاله وجود دارد کمی مشکل باشد.

مقالات علمی پژوهشی با مقاله علمی ترویجی چه تفاوتی دارد

هدف در ارائه این دو نوع از مقاله چیست

چاپ مقاله علمی پژوهشی به این منظور انجام می شود که جزئیات دقیق درباره یک مقاله اصلی ارائه شود. نویسنده ای که اقدام به چاپ مقاله ای با این عنوان می نماید در واقع می خواهد به سوالی که برای خوانندگان مقاله ایجاد شده است با دقت پاسخ دهد. اما چاپ مقاله علمی ترویجی در واقع برای آنالیز مقالاتی است که تا کنون چاپ شده اند و نویسنده این مقاله قصد دارد اطلاعات چند مقاله و داده ها را در یک مقاله جمع آوری نماید.

مقالات علمی پژوهشی و علمی ترویجی بر چه اساسی هستند

نویسنده مقاله هنگامی که تحقیقاتی را ارائه می دهد که  خودش بر روی آن تحقیق کرده به انجام آزمایشات مربوطه پرداخته است مقاله علمی پژوهشی نامیده می شود. این نوع از چاپ مقاله مانند چاپ مقاله ISI جزو مقالات اصلی و دست اول محسوب می شوند. مقالات علمی ترویجی اما به این گونه نیستند و و بر اساس مقالات اصلی چاپ می شوند که به اصطلاح به این کونه از چاپ مقاله مقالات دست دوم می گویند.

نوع نوشتار هر کدام از مقاله های مذکور

در چاپ مقاله علمی پژوهشی، نویسنده مقاله  مقاله خود را بر پایه سوالی می نویسد که و شروع به انجام آزمایشات و یا تحقیقات خود برای رسیدن به جواب خود می کند ولی چیزی که در مقالات علمی ترویجی مورد توجه قرار می گیرد مقالاتی است که قبلاً چاپ شده است و نویسنده شروع به جمع آوری اطلاعات با استفاده ازدیگر مقالات در یک مقاله می نماید. بنابراین برای چاپ مقاله مانند چاپ مقاله ISI به شکل علمی پژوهشی تحقیقات بر اساس آنالیزهای نویسنده مقاله انجام می شود.

تفاوتی که بین گزارشی که توسط این دو نوع از مقاله ارائه می شود

در چاپ مقاله علمی پژوهشی هر قسمت از تحقیقات با شکل دقیق بررسی می شوند و در گزارش مقاله به چاپ می رسند. این نوع مقاله دارای قسمت های پیش زمینه، روش تحقیق، نتیجه گیری و تفسیر کردن داده ها می باشد. اما برای چاپ مقاله علمی ترویجی تفاوت ها و اشتراکات در مقاله بیان می شون و در نهایت بر این اساس اطلاعاتی ارائه می شود. اگر در انواهی از مقالات که در یک زمینه چاپ شده اند تفاوت هایی موجود باشد نویسنده مقاله علمی ترویجی باید بتواند پاسخگوی این تفاوت ها باشد و با تفسیر خود خواننده را قانع نماید.

حجم مقالات علمی- پژوهشی و علمی-ترویجی

مجلات تعداد کلماتی را که نویسنده می تواند به منظور چاپ مقاله در آن مجله بنویسد مشخص می کند که معمولاً برای چاپ مقاله علمی پژوهشی تعداد کلمات چیزی بین 3000 تا 6000 کلمه می باشد. برخی اجازه 1200 کلمه را نیز به شما برای چاپ مقاله می دهند. ولی طول مقاله برای چاپ مقاله علمی ترویج بین 3000 تا 5000 کلمه می باشد

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :