تلفن تماس : ٠٢١٢٢٣٩٤٨٣٠    info@publishteam.com

انواع تغییرات در ترجمه مقاله

10 / 10
از 1 کاربر
بازگشت به لیست مقالات » | چهارشنبه 5 دی 1397 در ساعت 10 : 43 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

 برای چاپ مقاله ISI نیازمند ترجمه مقاله به زبان انگلیسی می باشید و از آنجا که یکی از مهم ترین مجلات و یا در واقع مهم ترین مجله ای که مقالات معتبر و زیادی در آن چاپ می شود مجله ISI  می باشد بنابراین باید در انجام ترجمه مقاله از زبان فارسی به انگلسیی بسیار دقت شود در غیر اینصورت ممکن است مقاله شما به شما عودت داده شود. بنابراین چنانچه تسلط کافی در زمینه ترجمه مقاله ندارید بهتر است این کار را به موسسات معتبری بسپارید که می توانند ترجمه مقاله شما را به خوبی و درستی انجام دهند تا شما در جریان چاپ مقاله با مشکلی مواجه نشوید. موسساتی که کار ترجمه مقاله را برای چاپ مقاله ISI  و یا برای مجلات معتبر دیگری مانند چاپ مقاله PubMed انجام می دهند مقاله شما را به کسی می سپارند که در زمینه تحقیقاتی شما نیز اطلاعات مناسبی داشته باشد تا بتواند از عهده ترجمه اصطلاحات مربوط به آن رشته نیز به خوبی برآید.

برای ترجمه مقاله نیاز به انجام تغییراتی می باشد که می توانیم آن ها را در هفت دسته تقسیم کنیم که در ادامه توضیحاتی به شما ارائه می دهیم.

  • یکی از انواع این تغییرات قرض گرفتن در ترجمه مقاله می باشد که در این روش ترجمه بدون هیچ تغییری در جمله و یا اصطلاح به زبان مبدا ترجمه می شود که می توان برای مثال به کلمه Hotel  و یا Bank اشاره نمود که عیناً مانند همین کلمات به زبان مقصد برگردانده می شوند.
  • یکی دیگر از انواع تغییر این است که ترتیب مستقر شدن کلمات از زبان مبدا به مقصد رعایت می شود.
  •  ترجمه تحت الفظی نیز یکی از انواع تغییر در ترجمه می باشد که کلمات لغت به لغت ترجمه می شوند.

 این سه حالتی که در بالا ارائه شد ترجمه مستقیم نام دارند.

  • از تغییراتی که در ترجمه مقاله ممکن است ایجاد شود این است که کلمات می توانند در زبان مبدا و مقصد نقش های متفاوتی داشته باشند برای مثال در یک جمله در زبان مبدا اگر کلمه ای در نقش اسم ظاهر شود ممکن است در زبان مقصد در نقش صفت ظاهر شود.
  • ترجمه می تواند تعدیل شود و این کار برای نزدیک و مفهوم شدن جمله مبدا به زبان مقصد می باشد. جمله در این روش به گونه ای ترجمه می شود که مفهوم را به خواننده به درستی و بر اساس نوع و حالت زبان مقصد منتقل نماید.
  • معادل نویسی نیز در ترجمه انجام می شود که برای مثال در این روش ضرب المثل زبان مبدا با استفاده از ضرب المثل زبان مقصد به خواننده منتقل می شود.
  • برخی از عبارات نیز در زبان مبدا هستند که نمی توان  آن ها را به زبان مقصد ترجمه نمود و باید توسط مترجم معنی آن به خواننده منتقل شود و  این کار می تواند با توجه به نوع خواننده و طرز فکر خواننده انجام شود.
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :