تلفن تماس : ٠٢١٢٢٣٩٤٨٣٠    info@publishteam.com

اخلاق مداری در چاپ مقاله

10 / 10
از 1 کاربر
بازگشت به لیست مقالات » | چهارشنبه 5 دی 1397 در ساعت 10 : 41 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

 اگر در چاپ مقاله از نوشته های دیگر نویسنده ها استفاده نمایید و مرجع را ذکر نکنید سرقت محسوب می شود که به این کار معمولاً سرقت ادبی و یا سرقت علمی می گویند. در واقع با این کار حاصل تلاش و زحمات دیگران را در بسیاری از زمینه های مختلف به نام خود منتشر می کنید که مطمئناً کاری غیر اخلاقی به حساب می آید.

اگر حاصل تفکر و تلاش های دیگران در زمینه آزمایشگاهی، کشف و یا آثار هنری و یا در مواردی مشابه به اسم شخصی ثبت شود که هیچ دخالتی در آن نداشته است بدترین شکل سرقت علمی به حساب می آید. اگر از بخشی از تحقیقیات و اکتشافات و یا آزمایشات دیگران برای چاپ مقاله کمک بگیرید و هیچ نامی از منابع نیاورید نوع دیگری از سرقت علمی را انجام داده اید که می تواند آینده علمی شما را به خطر بیاندازد. در بسیاری از موارد هم در چاپ مقاله دیده شده است که منبع مطالب استفاده شده در مقاله ذکر شده است اما میزان استفاده از آن بسیار بیش از حد مجاز بوده که این هم باز سرقت علمی و یا ادبی به حساب می آید. برای مثال ممکن است شما چندین صفحه را به شکل کامل در مقاله خود مورد استفاده قرار دهید که این کار نیز با آوردن نام نویسنده برای چاپ مقاله توجیه پذیر نمی باشد زیرا میزان استفاده از سایر مقالات نیز حد و اندازه مشخصی برای چاپ مقاله دارد.

زشتی این کار زمانی بیشتر جلوه می کند که فرد آگاهانه سرقت علمی را انجام دهد زیرا در بسیاری از موارد کسانی به شکل غیر عمد این کار را انجام می دهند مانند دانشجویانی که با بسیاری از این قواعد آشنایی ندارند و اقدام به استفاده های نامعقول و نادرست از مقالات چاپ شده می کنند. درست است که فردی که می خواهد کاری را انجام دهد باید اصول مرتبط با کار را نیز بداند و رعایت کند ولی اشتباه سهوی بوده است.

در کل دنیا تعداد زیادی از انواع سرقت علمی-ادبی در چاپ مقاله مشاهده می شود که برای این کار مجازاتی در نظر گرفته شده است که البته نوع و میزان مجازات بر اساس میزان و نوع سرقت و نوع سرقت علمی و یا ادبی متفاوت می باشد.

اگر می خواهید مقاله تان را برای چاپ مقالهISI  و یا چاپ مقاله PUBMed و یا دیگر مجلات معتبر ارسال نمایید باید بدانید که سردبیر و کسانی که کار بررسی مقاله را انجام می دهند بسیار به این موضوع حساس می باشند و اگر کوچک ترین شکی در این راستا کنند مقاله شما را رد می کنند. بنابراین قبل از اقدام به ارسال مقاله باید تمام نکات را در زمینه استفاده از سایر منابع مد نظر قرار دهید. عدم توجه به این نکته می تواند مشکلات زیادی را در آینده علمی شما به وجود بیاورد. اگر سردبیر مجله ای بداند که نویسنده ای با استفاده از سرقت علمی اقدام به چاپ مقاله کرده است از پذیرش سایر مقاله های وی نیز جلوگیری خواهد کرد و به این ترتیب این کار می تواند تا پایان دوره علمی شما برای شما بسیار مشکل آفرین باشد و جلوی کل مقالاتی که برای چاپ مقاله ارسال می کنید می تواند گرفته شود.

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :